Wspierają nas

Nasza działalność nie była by możliwa bez wsparcia wielu zaangażowanych osób i instytucji.
W tym miejscu pragniemy wyrazić Im wszystkim głębokie podziękowanie.

 

 

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego objął patronatem organizowany przez nas kurs podstawowy

 

Muzeum AK

MUZEUM ARMII KRAJOWEJ im. Generała Emila Fieldorfa "Nila"
wspiera naszą działalność udostępniając sale wykładowe na potrzeby prowadzonych przez nas szkoleń

 

Miasto i Gmina Proszowice
wspiera naszą działalność udostępniając tereny i pomieszczenia na potrzeby prowadzonych szkoleń, wykładów, ćwiczeń i imprez, a także przekazując niezbędny sprzęt

 

Gmina Jerzmanowice-Przeginia

Gmina Jerzmanowice-Przeginia
wspiera naszą działalność udostępniając tereny i pomieszczenia na potrzeby prowadzonych szkoleń, wykładów, ćwiczeń i imprez, a także przekazując niezbędny sprzęt

 

 


PATRONAT HONOROWY
NAD KURSEM PODSTAWOWYM 2016/2017