System szkolenia

Nasz system szkolenia jest pochodną wizji obrony terytorialnej. Tak więc zawartość merytoryczna szkolenia (tematyka) wynika z zadań obrony terytorialnej, zidentyfikowanych przede wszystkim jako ochrona i obrona ludności oraz infrastruktury krytycznej, prowadzona w formie działań przeciwdywersyjnych, a w przypadku zajęcia rejonu odpowiedzialności przez przeciwnika działań nieregularnych. Ze względów dydaktycznych program zawiera także przygotowanie do prowadzenia działań regularnych (obrona, natarcie, opóźnianie).

Szczególny nacisk kładziemy na wyszkolenie indywidualne, a w ramach niego na ogniowe. Przy czym szkolenia ogniowego nie utożsamiamy ze strzelaniem sportowym tj. strzelaniem do tarczy w statycznej postawie przy braku lub niewielkim reżimie czasowym. Szkolenie ogniowe to nauczenie typowych czynności manualnych (wzorców ruchowych) niezbędnych do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się daną jednostką broni. Przykładowo – jak z postawy patrolowej szybko, bezpiecznie i efektywnie przeładować karabinek i trafić cel, przejść ze stania do leżenia i trafić w cel, itd. Więcej o tematach nauczanych na kursie unitarnym.

Szkolenie (poszczególne kursy) tworzą system. W szczególności w ten sposób, że elementy wyszkolenia ogniowego nauczane na etapie szkolenia podstawowego, są niezbędne dla nauczania taktyki (realizowanej także w formie szkoleń taktyczno-ogniowych).

Zajęcia prowadzone są w formie dostosowanej do osób aktywnych zawodowo tj. zajęć weekendowych lub popołudniowych (w wymiarze 16h w miesiącu).

Szkolenie podzielone jest na etapy:

  1. kurs podstawowy (unitarny) – mający na celu nabycie podstawowych umiejętności indywidualnych, niezbędnych na dalszych etapach szkolenia. Ponad 1/3 czasu szkoleniowego poświęcona jest na nauczenie posługiwania się w stopniu podstawowym kbk AKM,
  2. kurs drużyna-pluton – którego celem jest zgranie pododdziału do poziomu plutonu włącznie oraz doskonalenie umiejętności indywidualnych,
  3. zgrywanie, doskonalenie, utrwalanie oraz szkolenie umiejętności specjalistycznych.


PATRONAT HONOROWY
NAD KURSEM PODSTAWOWYM 2016/2017