Wydarzenia

 • Certyfikacja 2017

  certyfikacjaW dniu 30.09.2017 r. odbyła się certyfikacja kursu podstawowego prowadzonego przez Stowarzyszenie Terytorialni pod patronatem honorowym Szefa BBN.

 • Budowa kulochwytu

  strzelnicaW dniach 22-23.09.2017 r. wykonaliśmy dodatkowe zabezpieczenie kulochwytu strzelnicy Terytorialnych w Gniazdowicach. Nie byłoby to możliwe bez pomocy wielu życzliwych osób, min. Pana Burmistrza Grzegorza Cichego oraz Giełdy EKOROL w Proszowicach. strzelnica

 • ŚLADAMI GEN. NILA – OD ZMIERZCHU DO ŚWITU

  NIL7 września odbyła się VI edycja marszu "Śladami Gen. Nila - od zmierzchu do świtu" organizowanego przez Jednostkę Wojskową NIL z Krakowa. W marszu wzięły udział 162 osoby, wśród których nasz reprezentant ze Stowarzyszenia zajął 8 miejsce.

 • Fundacja Terytorialni

  logo_fundacjaMiło jest nam poinformować iż staraniem wielu zaangażowanych osób, w dniu 8 maja Stowarzyszenie Terytorialni zarejestrowało Fundacje Terytorialni. Jej głównym celem jest działalność na rzecz inicjatyw pro obronnych. O pierwszych działaniach i przedsięwzięciach Fundacji, poinformujemy niebawem.

 • Noc Muzeów 2017

  noc_muzeow_2017Podczas tegorocznej Nocy Muzeów (19.05.2017) Stowarzyszenie Terytorialni, było obecne w Muzeum Armii Krajowej.

 • Nowe Karabinki dla Stowarzyszenia

  karabinkiZ przyjemnością chcemy poinformować, że nasza akcja Zbieramy na Karabiny przyniosła pierwsze efekty – z zebranych pieniędzy udało nam się zakupić 3 karabinki 7.62x39 mm polskiego producenta.

 • Spotkanie Organizacyjno - Rekrutacyjne 2017

  rekrutacja
 • Spotkanie z Panem Józefem Gawronem- Wojewodą Małopolskim

  spotkanie_wojW dniu 2.03.2017 r. członkowie zarządu Stowarzyszenia Terytorialni spotkali się z Panem Józefem Gawronem- Wojewodą Małopolskim.
  Przedmiotem prowadzonych rozmów były zrealizowane działania na rzecz projektu Małopolskiej Obrony Terytorialnej oraz dalsze plany w zakresie szkoleń obronnych i tworzenia strzelnic i poligonów.

 • "Tropem Wilczym" - Bieg pod Patronatem Stowarzyszenia Terytorialni

  Bieg_ChrobrzeW dniu 26.02.2017 r. w Chrobrzu odbył się Bieg "Tropem Wilczym" pod patronatem min. Stowarzyszenia Terytorialni, w którym wzięli również udział nasi przedstawiciele.

 • Profesor Marczak (Akademia Sztuki Wojennej) wspiera akcję Zbieramy na karabiny!

  logo_aszwMamy zaszczyt poinformować, że naszą akcję „Zbieramy na karabiny” wsparł Pan płk (r) prof. dr hab. Józef MARCZAK. Osobom interesującym się zagadnieniami obrony terytorialnej nie trzeba przedstawiać osoby Pana Profesora, który jest od lat niestrudzonym orędownikiem i propagatorem idei odbudowy powszechnej obrony terytorialnej, a zarazem najbardziej nonkonformistycznym pracownikiem naukowym Akademii Obrony Narodowej (obecnie Akademii Sztuki Wojennej).

 • Szkolenia poligonowe 2017

  logo DG RSZ RPZ przyjemnością informujemy, że "Plan współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i podległych jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w 2017" uwzględnia udostępnienie na potrzeby szkoleniowe Stowarzyszenia Terytorialni Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych „Nowa Dęba” oraz Centralnego Ośrodka Zurbanizowanego „Nowy Mur”.
  Dziękujemy Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Panu Pułkownikowi Przemysławowi MIKOŁAJCZAKOWI – Komendantowi OŚRODKA SZKOLENIA POLIGONOWEGO WOJSK LĄDOWYCH – WĘDRZYN oraz Panu Pułkownikowi Bogdanowi WÓJCIKOWI KOMENDANTOWI OŚRODKA SZKOLENIA POLIGONOWEGO WOJSK LĄDOWYCH – DĘBA im. płk Jana SZYPOWSKIEGO "Leśnika" za przychylne odniesienie się do naszych potrzeb szkoleniowych.

 • Podsumowanie 2016 roku

  logo_gaszoneKoniec roku jest dobrym momentem na podsumowanie tego co w nim osiągnęliśmy.

  Podstawowym celem naszej działalności jest prowadzenie szkolenia proobronnego – w założeniu skierowanego do osób zainteresowanych służbą w obronie terytorialnej. Bardzo dużo energii zostaliśmy zmuszeni poświęcić również na sprawy organizacyjne. Dzięki zaangażowaniu wielu osób nie odbiło się to negatywnie na prowadzonej działalności szkoleniowej – w każdym miesiącu przeprowadziliśmy co najmniej dwa 16-godzinne szkolenia weekendowe dla różnych poziomów zaawansowania.

 • Porozumienie z Miastem i Gminą Proszowice

  Porozumienie_ProszowiceW listopadzie 2016 zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Miastem i Gminą Proszowice reprezentowaną przez Pana Burmistrza Grzegorza Cichego a Stowarzyszeniem Terytorialni. W ramach współpracy zaplanowano w roku 2017 zorganizowanie kolejnego szkolenia unitarnego pod patronatem honorowym Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Pierwsze spotkanie organizacyjne już w styczniu. Szczegóły niebawem.

 • Uzgodnienie działalności Stowarzyszenia z MSWiA

  uzgodnienie mswiaNa mocy decyzji Nr 8/2016 z dnia 7.10.2016 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uzgodnił zakres działalności Stowarzyszenia Terytorialni bezpośrednio związanej z bezpieczeństwem państwa i ochroną porządku publicznego.

 • Stowarzyszenie z pozwoleniem na broń na okaziciela

  Stowarzyszenie z pozwoleniem na broń na okazicielaW dniu 29.09.2016 r. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie wydał Stowarzyszeniu Terytorialni pozwolenie na broń na okaziciela.

  W pisemnym uzasadnieniu decyzji możemy przeczytać min., że "W tym miejscu należy zaznaczyć, że podjęcie przez Stowarzyszenie "Terytorialni" wyzwania, jakim jest wzmocnienie bezpieczeństwa Państwa jest cennym i potrzebnym krokiem, a uwzględniając zmieniającą się sytuację wręcz inicjatywą strategiczną".

  To stwierdzenie sprawia nam dużą satysfakcję nie tylko dlatego, że oznacza docenienie przez Małopolskiego Komendanta Policji podejmowanych przez nasze Stowarzyszenie działań, ale przede wszystkim ponieważ świadczy, że organy Policji pozytywnie zapatrują się na podejmowane przez obywateli inicjatywy działające na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa Państwa.

  Dziękujemy za bardzo sprawne przeprowadzenie postępowania.

 • Terytorialni na MSPO 2016

  Terytorialni na MSPO 2016 w KielcachNa zaproszenie dyrektora Waldemara Zubka z Biura do Spraw Proobronnych MON przedstawiciele zarządu Terytorialni uczestniczyli w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego 2016 w Kielcach.

 • Nowy statut Stowarzyszenia zarejestrowany

  Logo Stowarzyszenia TerytorialniSąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18.08.2016 r. zarejestrował statut Stowarzyszenia w nowym brzmieniu.

   

   

  Zapraszamy do zapoznania się http://terytorialni.pl/stowarzyszenie/statut.html

 • Szkolenia Stowarzyszenia na Pasterniku do końca 2016.

  W dniu 25.08.2016 r. podpisaliśmy umowę uprawniającą nas do korzystania z GOSz Pasternik na potrzeby prowadzonego szkolenia do końca 2016 roku.

   

  Dziękujemy Rejonowemu Zarządowi Infrastruktury w Krakowie oraz Jednostce Wojskowej 2250 (6. Brygada Powietrznodesantowa) za wspieranie naszej działalności.

   

 • Porozumienie z Gminą Jerzmanowice-Przeginia

  W dniu 4.08.2016 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Jerzmanowice-Przeginia reprezentowaną przez Wójta Pana Adama Piaśnika a Stowarzyszeniem Terytorialni. Jeszcze w sierpniu na terenie Gminy przeprowadzimy szkolenie będące efektem nawiązania współpracy. Dziękujemy!

 • Stowarzyszenie Terytorialni zabezpiecza ŚDM

  W ramach Światowych Dni Młodzieży zabezpieczaliśmy ich przebieg w Gminie Liszki – prowadząc patrole piesze i zmotoryzowane przez cały czas trwania wydarzenia.


PATRONAT HONOROWY
NAD KURSEM PODSTAWOWYM 2016/2017