Wprowadzenie do TCCC i szybka wymiana magazynków.

Zdjęcie Jakub WłodekW dniach 14-15.03.2015 r. odbyły się trzecie zajęcia II etapu szkolenia. W sobotę część taktyczną rozpoczął teoretyczny wykład obejmujący wprowadzenie do TCCC oraz wyposażenie indywidualnego pakietu medycznego. Następnie na punktach nauczania kursanci ćwiczyli posługiwanie się stazą taktyczną, zaopatrywanie ran postrzałowych klatki piersiowej, głowy szyi, brzucha i kończyn, sposoby transportu rannego, sposoby postępowania w 1 i 2 strefie TCCC.  Wieczorem po krótkiej przerwie ćwiczono na sucho techniki szybkiej wymiany magazynków na kbk AKM na prawą i lewą stronę. Wieczorem nauczano składania meldunku MEDEVAC oraz doskonalono umiejętności nauczane rano.

W niedzielę po apelu przystąpiono do „odstrzelenia” zagadnień ćwiczonych na sucho w sobotę oraz sprawdzono w formie ćwiczeń praktycznych przyswojenie materiału z TCCC.

SOPy drużny lekkiej piechoty w walce i startówki.

2015-02-22II zajęcia szkolenia na poziomie drużynyW dniach 21-22.02.2015 r. odbyły się drugie zajęcia II etapu szkolenia. W sobotę, w części taktycznej, nauczano standardowych procedur operacyjnych (SOP) drużyny lekkiej piechoty w walce, tj. reakcji zespołowej na kontakt, zerwania kontaktu, ataku improwizowanego, łuskania, reakcji na zasadzkę bliską, rolowania oraz zasadzki planowej oraz improwizowanej. Wieczorem po krótkiej przerwie ćwiczono na sucho techniki szybkiego przeładowania (startówki) na kbk AKM na prawą i lewą stronę. Następnie został postawiony rozkaz bojowy dowódcy plutonu, którego przedmiotem było wykonanie zasadzki obszarowej. Godziny nocne upłynęły na planowaniu i stawianiu rozkazów bojowych przez dowódców drużyn. W niedzielę po apelu przystąpiono do „odstrzelenia” zagadnień ćwiczonych na sucho w sobotę. Następnie pluton przystąpił drużynami do wykonania ćwiczenia taktycznego zaplanowanego w dniu poprzednim, tj. wykonania zasadzek punktowych.

SOPy drużyny lekkiej piechoty w patrolu i szybkie składanie się.

2015-01-25W dniach 24-25.01.2015 r. odbyły się pierwsze zajęcia II etapu szkolenia. W sobotę, w części taktycznej, nauczano podstaw patrolowania, a to szyków drużyny lekkiej piechoty oraz podstawowych SOPów drużyny lekkiej piechoty w patrolu – postoju ubezpieczonego, prowadzenia nasłuchu, zajmowania rejonu ześrodkowania, punktu kontaktowego, przekraczanie linii horyzontu, pokonywania terenu niebezpiecznego linearnego i obszarowego. Wieczorem po krótkiej przerwie ćwiczono na sucho szybkie składanie się na kbk AKM na prawą i lewą stronę. Następnie został postawiony rozkaz bojowy dowódcy plutonu, którego przedmiotem było wykonanie patrolu oraz przekazanie amunicji na punkcie kontaktowym. Godziny nocne upłynęły na planowaniu i stawianiu rozkazów bojowych przez dowódców drużyn. W niedzielę, po apelu przystąpiono do „odstrzelenia” zagadnień ćwiczonych na sucho w sobotę. Następnie pluton przystąpił drużynami do wykonani ćwiczenia taktycznego, zaplanowanego w dniu poprzednim.

Zajęcia były wizytowane przez przedstawiciela pełnomocnika MON ds. Społecznych Inicjatyw Obronnych – płk Witolda Gnieckiego, przedstawiciela 6 BPD por. Pawła Iwanickiego oraz redaktora Marka Kozubala (Rzeczpospolita). W szkoleniu wzięło udział 30 osób.

2014-12-28Dowódcy 1 i 2 drużyny Małopolskiego plutonu Obrony Terytorialnej wzięło udział w Kursie Rozpoznania Ogólnowojskowego organizowanym przez Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl, który odbył się w dniach 27-28 grudnia w Mrozach koło Mińska Mazowieckiego. Kurs rozpoczęto nauką sporządzania szkiców z miejsca. Następnie szkoleni zostali podzielni na plutony i otrzymali zadanie wykonania napadu na obiekt. Naszym członkom powierzono dowodzenie plutonem rozpoznawczym. Po wykonaniu zadania, w niedzielę prowadzono nauczanie sposobów rozpoznania pasa terenu.

2014-11-29W dniu 29.11.2014 r. odbyły się trzecie zajęcia plutonu szkolnego. Po apelu porannym i przedstawieniu tematu przez kierownika zajęć, szkoleni udali się do schroniska, gdzie odbyli wykład z zakresu podstaw terenoznawstwa. Następnie po podziale na grupy szkoleniowe udali się na punkty nauczania, na których w formie ćwiczeń praktycznych uczyli się określania i wyznaczania azymutu magnetycznego za pomocą busoli, orientowania mapy i określania azymutu topograficznego oraz odczytywania współrzędnych przy użyciu systemu meldunkowego MGRS. W drugiej części zajęć sprawdzono umiejętność wykonywania marszu na azymut oraz marszu na podstawie mapy przez szkolonych. Na pomocniczym punkcie nauczania zapoznawano z indywidualnymi środkami ochrony przed skażeniami oraz procedurą zakładania bazy pasywnej i sprzętem wyprawowym. W szkoleniu udział wzięło 26 rekrutów.

2014-11-29W dniu 15.11.2014 r. odbyły się drugie zajęcia w ramach realizowanego przez pluton szkolny szkolenia unitarnego systemem weekendowym (I etap systemu LPOT).

Szkolenie odbyło się na pasie taktycznym w Dolinkach Podkrakowskich. Na 5 punktach nauczania realizowano następujące zagadnienia: okop indywidualny, reakcja indywidualna na kontakt, poruszanie się na polu walki, obowiązki członka patrolu, podstawowe znaki patrolowe, szyki sekcji lekkiej piechoty, maskowanie indywidualne oraz rzut granatem. W szkoleniu wzięło udział 30 rekrutów.

Strona 10 z 13


PATRONAT HONOROWY
NAD KURSEM PODSTAWOWYM 2016/2017