2014-12-28Dowódcy 1 i 2 drużyny Małopolskiego plutonu Obrony Terytorialnej wzięło udział w Kursie Rozpoznania Ogólnowojskowego organizowanym przez Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl, który odbył się w dniach 27-28 grudnia w Mrozach koło Mińska Mazowieckiego. Kurs rozpoczęto nauką sporządzania szkiców z miejsca. Następnie szkoleni zostali podzielni na plutony i otrzymali zadanie wykonania napadu na obiekt. Naszym członkom powierzono dowodzenie plutonem rozpoznawczym. Po wykonaniu zadania, w niedzielę prowadzono nauczanie sposobów rozpoznania pasa terenu.

2014-11-29W dniu 29.11.2014 r. odbyły się trzecie zajęcia plutonu szkolnego. Po apelu porannym i przedstawieniu tematu przez kierownika zajęć, szkoleni udali się do schroniska, gdzie odbyli wykład z zakresu podstaw terenoznawstwa. Następnie po podziale na grupy szkoleniowe udali się na punkty nauczania, na których w formie ćwiczeń praktycznych uczyli się określania i wyznaczania azymutu magnetycznego za pomocą busoli, orientowania mapy i określania azymutu topograficznego oraz odczytywania współrzędnych przy użyciu systemu meldunkowego MGRS. W drugiej części zajęć sprawdzono umiejętność wykonywania marszu na azymut oraz marszu na podstawie mapy przez szkolonych. Na pomocniczym punkcie nauczania zapoznawano z indywidualnymi środkami ochrony przed skażeniami oraz procedurą zakładania bazy pasywnej i sprzętem wyprawowym. W szkoleniu udział wzięło 26 rekrutów.

2014-11-29W dniu 15.11.2014 r. odbyły się drugie zajęcia w ramach realizowanego przez pluton szkolny szkolenia unitarnego systemem weekendowym (I etap systemu LPOT).

Szkolenie odbyło się na pasie taktycznym w Dolinkach Podkrakowskich. Na 5 punktach nauczania realizowano następujące zagadnienia: okop indywidualny, reakcja indywidualna na kontakt, poruszanie się na polu walki, obowiązki członka patrolu, podstawowe znaki patrolowe, szyki sekcji lekkiej piechoty, maskowanie indywidualne oraz rzut granatem. W szkoleniu wzięło udział 30 rekrutów.

2014-10-11W dniu 11.10.2014 r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach realizowanego przez pluton szkolny szkolenia unitarnego systemem weekendowym (I etapu systemu LPOT). Szkolenie odbyło się w Muzeum Armii Krajowej. Zajęcia rozpoczął wykład dotyczący stanu i potrzeb bezpieczeństwa Polski, sił Zbrojnych RP oraz istoty i cech Wojsk Obrony Terytorialnej. Następnie zapoznano rekrutów z celami akcji Odbudujmy AK!, działalnością Stowarzyszenia ObronaNardowa.pl – Ruch Na Rzecz Obrony Terytorialnej oraz projektem szkoleniowym Lekka Piechota Obrony Terytorialnej, w tym w szczególności systemem szkolenia LPOT. Przedstawiono również rekrutom działalność Małopolskiej Obrony Terytorialnej, organizację szkolenia na poszczególnych etapach oraz warunki zaliczenia szkolenia unitarnego. Szczegółowo omówiono umundurowanie i wyposażenie, jego ceny, dostępność oraz wady i zalety. Kolejne wykłady dotyczyły łączności, bronioznastwa oraz zasad postępowania w przypadku ataku bronią ABC. Na tym zakończono wykłady teoretyczne – następne szkolenia w ramach szkolenia unitarnego na pasie taktycznym

2014-09-11Dnia 11 września 2014 odbyło się strzelanie z kbk AKM. Najpierw na sucho ćwiczyliśmy szybkie przeładowywanie i szybkie składanie się do strzału w strefie 360 stopni. Następnie czynności te zostały przećwiczone na ostro.

Strzelanie to było kolejnym etapem przygotowania Plutonu do I Warsztatów Ogniowych projektu LPOT, które odbędą się 18 października.

2014-09-066 września 2014 odbyły się zajęcia z zakresy SOPów drużyny lekkiej piechoty w patrolu oraz w walce. Ćwiczono przekraczanie terenu niebezpiecznego linearnego i obszarowego. Następnie zapoznano się z zasadami reakcji na kontakt podczas wykonywania powyższych SOPów. Trenowano wiele wariantów nawiązania kontaktu ogniowego z przeciwnikiem (z frontu, z boków) na różnych etapach przekraczania terenu niebezpiecznego.

2014-07-19W dniu 19.07.2014 przeprowadzono kolejne zajęcia z zakresu wyszkolenia na poziomie drużyny lekkiej piechoty. Jak zwykle zajęcia rozpoczął dwugodzinny trening posługiwania się kbk AKM – powtórzono reakcję na kontakt, ćwiczono również przejścia pomiędzy postawami i zmianę stanowisk strzeleckich. Zostały również zasygnalizowane techniki szybkiego przeładowania. Następnie, po dołączeniu Strzelców z JS 2039 nauczano standardowych procedur operacyjnych drużyny lekkiej piechoty w patrolu. Zajęcia poświęcono na przekraczanie linearnego terenu niebezpiecznego. Przećwiczono również zagadnienia związane z kontaktem ogniowym w trakcie wykonywania tego manewru.

W dniu 5.07.2014 zostały przeprowadzone pierwsze zajęcia z II etapu systemu szkolenia LPOT (wyszkolenie na poziomie drużyny lekkiej piechoty). Rozpoczęto o 8.00 dwugodzinnym treningiem posługiwania się kbk AKM – szybkie składanie się, reakcja na kontakt z różnych kierunków. O godzinie 10.00 dołączyli Strzelcy z JS 2039 i przeprowadzono szkolenie z zakresu standardowych procedur operacyjnych drużyny lekkiej piechoty w walce. Zajęcia zostały zakończone o godzinie 17.00.

Strona 10 z 13


PATRONAT HONOROWY
NAD KURSEM PODSTAWOWYM 2016/2017