2015-07-18Dnia 18.07 odbyły się drugie zajęcia kursu unitarnego prowadzone metodą weekendową przez członków MłpOT w Tarnowie.

Pierwszym tematem zajęć była wiedza z zakresu maskowania indywidualnego, przejścia pomiędzy pozycjami leżącą a stojącą a także czołganie się.

Kursanci uczyli się też postaw patrolowych, podstawowych znaków patrolowych oraz poznali szyki sekcji lekkiej piechoty (łącznie z przejściami pomiędzy szykami sekcji). Istotnym zagadnieniem, które kursanci poznali podczas szkolenia była reakcja indywidualna na kontakt pośredni i bezpośredni.

Zajęcia zakończyły się zapoznaniem z budową i funkcjonowaniem granatów, a także ćwiczeniem umiejętności rzutu granatem.

2015-07-12W weekend w dniach 11 i 12 lipca na poligonie Pasternik w Krakowie odbyły się pierwsze zajęcia trzeciej edycji kursu unitarnego prowadzone metodą weekendową.

Pierwszego dnia kursanci zostali zapoznani z wiedzą z zakresu: BLOS, postawami strzeleckimi, obsługą i działaniem kbk AKM, czołganiem, musztrą indywidualną i zespołową oraz podstawami patrolowania. W niedzielę nauczano surwiwalu militarnego, ćwiczono obsługę granatów ręcznych i reakcję indywidualną na kontakt.

W zajęciach wzięło udział 30 rektrutów i 10 instruktorów.

2015-07-07Dnia 04.07 odbyły się pierwsze zajęcia kursu unitarnego prowadzone metodą weekendową przez członków MłpOT w Tarnowie.

Kursanci zostali zapoznani z wiedzą z zakresu: BLOS, postawami strzeleckimi, obsługą i zasadami działania kbk AKM. Nauczano również podstaw musztry indywidualnej i zespołowej, podstaw łączności oraz posługiwania się maską pgaz i zakładania kombinezonu przeciwchemicznego. Zajęcia zakończył wykład z zakresu OPBMR.

2015-06-28W dniach 27-28.06.2015 odbyły się piąte zajęcia II etapu systemu szkolenia. W godzinach dopołudniowych ćwiczono na punktach nauczania taktykę drużyny lekkiej piechoty w patrolu pieszym w terenie zurbanizowanym, pokonywanie murów, wysokich okien oraz tuneli i na sucho szybkie składanie w postawie stojąc w strefie 360 – na prawą i lewą rękę. Na potrzeby szkolenia wznieśliśmy makietę różnego typu skrzyżowań.

Po przerwie obiadowej odstrzeliliśmy zadania ćwiczone na sucho przed południem. Następnie ćwiczyliśmy zrywanie kontaktu w terenie zurbanizowanym oraz prowadzenie natarcia improwizowanego w terenie zurbanizowanym. Dzień zakończyliśmy czyszczeniem broni.

Wprowadzenie do TCCC i szybka wymiana magazynków.

Zdjęcie Jakub WłodekW dniach 14-15.03.2015 r. odbyły się trzecie zajęcia II etapu szkolenia. W sobotę część taktyczną rozpoczął teoretyczny wykład obejmujący wprowadzenie do TCCC oraz wyposażenie indywidualnego pakietu medycznego. Następnie na punktach nauczania kursanci ćwiczyli posługiwanie się stazą taktyczną, zaopatrywanie ran postrzałowych klatki piersiowej, głowy szyi, brzucha i kończyn, sposoby transportu rannego, sposoby postępowania w 1 i 2 strefie TCCC.  Wieczorem po krótkiej przerwie ćwiczono na sucho techniki szybkiej wymiany magazynków na kbk AKM na prawą i lewą stronę. Wieczorem nauczano składania meldunku MEDEVAC oraz doskonalono umiejętności nauczane rano.

W niedzielę po apelu przystąpiono do „odstrzelenia” zagadnień ćwiczonych na sucho w sobotę oraz sprawdzono w formie ćwiczeń praktycznych przyswojenie materiału z TCCC.

SOPy drużny lekkiej piechoty w walce i startówki.

2015-02-22II zajęcia szkolenia na poziomie drużynyW dniach 21-22.02.2015 r. odbyły się drugie zajęcia II etapu szkolenia. W sobotę, w części taktycznej, nauczano standardowych procedur operacyjnych (SOP) drużyny lekkiej piechoty w walce, tj. reakcji zespołowej na kontakt, zerwania kontaktu, ataku improwizowanego, łuskania, reakcji na zasadzkę bliską, rolowania oraz zasadzki planowej oraz improwizowanej. Wieczorem po krótkiej przerwie ćwiczono na sucho techniki szybkiego przeładowania (startówki) na kbk AKM na prawą i lewą stronę. Następnie został postawiony rozkaz bojowy dowódcy plutonu, którego przedmiotem było wykonanie zasadzki obszarowej. Godziny nocne upłynęły na planowaniu i stawianiu rozkazów bojowych przez dowódców drużyn. W niedzielę po apelu przystąpiono do „odstrzelenia” zagadnień ćwiczonych na sucho w sobotę. Następnie pluton przystąpił drużynami do wykonania ćwiczenia taktycznego zaplanowanego w dniu poprzednim, tj. wykonania zasadzek punktowych.

SOPy drużyny lekkiej piechoty w patrolu i szybkie składanie się.

2015-01-25W dniach 24-25.01.2015 r. odbyły się pierwsze zajęcia II etapu szkolenia. W sobotę, w części taktycznej, nauczano podstaw patrolowania, a to szyków drużyny lekkiej piechoty oraz podstawowych SOPów drużyny lekkiej piechoty w patrolu – postoju ubezpieczonego, prowadzenia nasłuchu, zajmowania rejonu ześrodkowania, punktu kontaktowego, przekraczanie linii horyzontu, pokonywania terenu niebezpiecznego linearnego i obszarowego. Wieczorem po krótkiej przerwie ćwiczono na sucho szybkie składanie się na kbk AKM na prawą i lewą stronę. Następnie został postawiony rozkaz bojowy dowódcy plutonu, którego przedmiotem było wykonanie patrolu oraz przekazanie amunicji na punkcie kontaktowym. Godziny nocne upłynęły na planowaniu i stawianiu rozkazów bojowych przez dowódców drużyn. W niedzielę, po apelu przystąpiono do „odstrzelenia” zagadnień ćwiczonych na sucho w sobotę. Następnie pluton przystąpił drużynami do wykonani ćwiczenia taktycznego, zaplanowanego w dniu poprzednim.

Zajęcia były wizytowane przez przedstawiciela pełnomocnika MON ds. Społecznych Inicjatyw Obronnych – płk Witolda Gnieckiego, przedstawiciela 6 BPD por. Pawła Iwanickiego oraz redaktora Marka Kozubala (Rzeczpospolita). W szkoleniu wzięło udział 30 osób.

Strona 9 z 13


PATRONAT HONOROWY
NAD KURSEM PODSTAWOWYM 2016/2017