2016-01-10W dniach 9-10.01.2016 r. odbyły się III zajęcia III kursu wyszkolenia na poziomie drużyny organizowanego przez Małopolską OT.

W sobotę w godzinach porannych nauczano taktyki z zakresu walki w terenie zurbanizowanym – patrolowania na przestrzeni ulicy, przekraczania skrzyżowań i przecznic, a także pokonywania wysokich murów, okien itp. Natomiast w ramach wyszkolenia ogniowego pracy na zasłonie i krojenia. W godzinach popołudniowych doskonalono krojenie oraz nauczano technik sprawdzania i czyszczenia pomieszczenia różnymi sposobami.

W niedzielę odstrzelono nauczane w dniu poprzednim zagadnienia z wyszkolenia ogniowego, a następnie przeprowadzono zajęcia z walki w budynku, gdzie doskonalono zagadnienia nauczane w dniu poprzednim, a także ćwiczono walkę korytarzu i pokonywanie klatce schodowej.

2015-12-06W dniach 5-6.12.2015 r. odbyły się II zajęcia III edycji kursu na poziomie wyszkolenia drużyny.

W sobotę kursanci byli nauczani zakładania posterunku obserwacyjnego, Standardowych Procedur Operacyjnych (SOP) drużyny lekkiej piechoty w walce, a z wyszkolenia ogniowego – technik szybkiego przeładowania na prawą i lewą rękę, które przed południem ćwiczono na sucho a wieczorem zostały "odstrzelone".

 

 

 

2015-11-08aW dniach 7-8.11.2015 r. odbyły się pierwsze zajęcia kolejnego kursu wyszkolenia na poziomie drużyny.

2015-11-08bW sobotę rano nauczano szyków drużyny lekkiej piechoty, technik przemieszczania się patrolu, DLP w obronie oraz obronie improwizowanej, a z wyszkolenia ogniowego na sucho szybkiego składania się z kbk AKM na prawą i lewą stronę. Wieczorem „odstrzelono” zagadnienia z wyszkolenia ogniowego nauczane rano oraz nauczano SOPów: pokonywania linii horyzontu, zajęcia rejonu ześrodkowania, postoju ubezpieczonego/nasłuchu, pracy na punkcie kontaktowym oraz praca na PO.

W niedzielę rano powtórzono zagadnienia z taktyki nauczane w dniu poprzednim oraz nauczano reakcji zespołowej na kontakt, SOPów pokonywania pt. obszarowej i linearnej.

2015-11-07W dniu 7.11.2015 r. mieliśmy zaszczyt wziąć udział w uroczystości wmurowania kamieni węgielnych pod pomnikiem Niezłomnym – Ojczyzna, który powstanie w Ogrodzie Pamięci na terenie Parafii św. Bartłomieja w Morawicy (gm. Gmina Liszki​) na zaproszenie ks. Proboszcza Władysława Palmowskiego oraz Wójta Gminy Liszki Pana Pawła Misia.

W ramach uroczystości wystawiliśmy wspólnie z żołnierzami z JW 1155 wystawiliśmy wartę honorową oraz złożyliśmy wieńce pod Pomnikiem. Wystawiliśmy także stoisko promujące naszą lokalną działalność.

 

 

Tags:

Strona 7 z 13


PATRONAT HONOROWY
NAD KURSEM PODSTAWOWYM 2016/2017