2016-02-14W dniach 13-14.02.2016 r. przeprowadzono IV zajęcia III kursu na poziomie drużyny. W sobotę realizowano szkolenie ogniowe – przed południem nauczano na sucho szybkiej wymiany magazynków, przejścia stanie-leżenie oraz szybkiego składania się w czołganiu. Wieczorem nauczane rano zagadnienia „odstrzelono”. Niezależnie od tego przeprowadzono powtórkę SOPów drużyny lekkiej piechoty w walce i w patrolu, a wieczorem powtórkę zagadnień z łączności i terenoznawstwa.

W niedzielę odbyły się zajęcia z TCCC – prowadzone przez instruktorów z Zespołu Zabezpieczenia Medycznego 16 batalionu powietrznodesantowego – w ramach planu współpracy z 6 BPD.

Dziękujemy firmie SECURCOM za udostępnienie profesjonalnych radiotelefonów na potrzeby szkolenia.

2016-01-10W dniu 16.01.2016 r. przeprowadziliśmy pierwsze zajęcia z wyszkolenia na poziomie plutonu. Na zajęciach ćwiczono SOPy patrolu pieszego plutonu lekkiej piechoty – szyki plutonu w terenie zielonym i zubranizowanym, przekraczanie terenów niebezpiecznych.

Następnie wykonano ćwiczenie gdzie zadaniem plutonu było przeszukanie rejonu składającego się z terenu zabudowanego, pasa otwartego terenu oraz lasu. W czasie ćwiczenia trenowano również reakcję plutonu na kontakt z przeciwnikiem.

2016-01-10W dniach 9-10.01.2016 r. odbyły się III zajęcia III kursu wyszkolenia na poziomie drużyny organizowanego przez Małopolską OT.

W sobotę w godzinach porannych nauczano taktyki z zakresu walki w terenie zurbanizowanym – patrolowania na przestrzeni ulicy, przekraczania skrzyżowań i przecznic, a także pokonywania wysokich murów, okien itp. Natomiast w ramach wyszkolenia ogniowego pracy na zasłonie i krojenia. W godzinach popołudniowych doskonalono krojenie oraz nauczano technik sprawdzania i czyszczenia pomieszczenia różnymi sposobami.

W niedzielę odstrzelono nauczane w dniu poprzednim zagadnienia z wyszkolenia ogniowego, a następnie przeprowadzono zajęcia z walki w budynku, gdzie doskonalono zagadnienia nauczane w dniu poprzednim, a także ćwiczono walkę korytarzu i pokonywanie klatce schodowej.

2015-12-06W dniach 5-6.12.2015 r. odbyły się II zajęcia III edycji kursu na poziomie wyszkolenia drużyny.

W sobotę kursanci byli nauczani zakładania posterunku obserwacyjnego, Standardowych Procedur Operacyjnych (SOP) drużyny lekkiej piechoty w walce, a z wyszkolenia ogniowego – technik szybkiego przeładowania na prawą i lewą rękę, które przed południem ćwiczono na sucho a wieczorem zostały "odstrzelone".

 

 

 

Strona 7 z 13


PATRONAT HONOROWY
NAD KURSEM PODSTAWOWYM 2016/2017