2016-04-09W dniu 9.04.2016 r. odbyły się kolejne zajęcia kursu wprowadzającego dla strzelców wyborowych. Tym razem zajęcia były poświęcone balistyce.

Dziękujemy Panu Pawłowi Misiowi Wójtowi Gminy Liszki za udostępnienie sali mutimedialnej, dzięki czemu zajęcia mogły się odbyć w komfortowych warunkach.

W dniach 2-3.04 W Liszkach odbyły się pierwsze zajęcia kursu dowódczo-metodycznego, mającego na celu przygotowanie do pełnienia funkcji dowódczych (dowódca sekcji i drużyny) i metodycznych (instruktor i kierownik zajęć).

W ramach pierwszej części kursanci uczyli się pełnienia powyższych funkcji oraz przygotowywania dokumentów szkoleniowych i dowódczych.

W ramach drugiej część, kursanci sprawdzą w praktyce:
1) prowadzenie zajęć jako instruktor na punkcie nauczania,
2) stawianie rozkazów bojowych,
3) dowodzenie drużyną w walce, z zastosowaniem SOPów drużyny.

Dziękujemy Panu Pawłowi Misiowi, Wójtowi Gminy Liszki, za udostępnienie sali mutimedialnej Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego, dzięki czemu zajęcia mogły się odbyć w komfortowych warunkach.

2016-03-13aW dniach 12-13.03.2016 roku odbyło się ostatnie szkolenie III kursu wyszkolenia na poziomie drużyny.

W sobotę w godzinach przedpołudniowych miały miejsce zajęcia zapoznające z wyposażeniem zespołowym. Szkolenie przeprowadzono w ramach planu współpracy z 6 BPD przez instruktorów z 16 batalionu powietrznodesantowego. Szkolonych zapoznano z następującym sprzętem zespołowym: 60 mm moździerz lekki LM 60D, 7,62 mm km UKM-2000P, 5,56 mm kbk wz.96 Beryl, 5,56 mm kbkg wz.96 Beryl-Pallad, 40 mm rg ppanc; RPG-7D, 7,62 mm kbw TRG-22 SAKO, STAR 266, HONKER, R-3501 oraz PRC 4200. W tym miejscu bardzo dziękujemy instruktorom z 6 BPD za profesjonalne przygotowanie i poprowadzenie zajęć oraz za podzielnie się posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

2016-02-14W dniach 13-14.02.2016 r. przeprowadzono IV zajęcia III kursu na poziomie drużyny. W sobotę realizowano szkolenie ogniowe – przed południem nauczano na sucho szybkiej wymiany magazynków, przejścia stanie-leżenie oraz szybkiego składania się w czołganiu. Wieczorem nauczane rano zagadnienia „odstrzelono”. Niezależnie od tego przeprowadzono powtórkę SOPów drużyny lekkiej piechoty w walce i w patrolu, a wieczorem powtórkę zagadnień z łączności i terenoznawstwa.

W niedzielę odbyły się zajęcia z TCCC – prowadzone przez instruktorów z Zespołu Zabezpieczenia Medycznego 16 batalionu powietrznodesantowego – w ramach planu współpracy z 6 BPD.

Dziękujemy firmie SECURCOM za udostępnienie profesjonalnych radiotelefonów na potrzeby szkolenia.

2016-01-10W dniu 16.01.2016 r. przeprowadziliśmy pierwsze zajęcia z wyszkolenia na poziomie plutonu. Na zajęciach ćwiczono SOPy patrolu pieszego plutonu lekkiej piechoty – szyki plutonu w terenie zielonym i zubranizowanym, przekraczanie terenów niebezpiecznych.

Następnie wykonano ćwiczenie gdzie zadaniem plutonu było przeszukanie rejonu składającego się z terenu zabudowanego, pasa otwartego terenu oraz lasu. W czasie ćwiczenia trenowano również reakcję plutonu na kontakt z przeciwnikiem.

Strona 6 z 13


PATRONAT HONOROWY
NAD KURSEM PODSTAWOWYM 2016/2017