2016-04-17W weekend 16-17 kwietnia 2016 przeprowadziliśmy zajęcia doskonalące SOPy, czyli Standardowe Procedury Operacyjne (Standard Operating Procedures).

W sobotę rano powtórzono wybrane SOPy, TCCC oraz meldunki sytuacyjne. Popołudniu kursanci mogli wykorzystać w praktyce tę wiedzę na pętli taktycznej na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Wieczorem doskonalono czynności manualne na kbk AKM. Następnie postawiony został rozkaz bojowy dowódcy plutonu do przeprowadzenia rozpoznania (przeszukania) rejonu. Noc upłynęła na planowaniu działań i postawieniu rozkazów bojowych przez dowódców drużyn.

W niedzielę przemieszono się na teren lasów w okolicach Doliny Mnikowskiej, gdzie przeprowadzono zaplanowany patrol, przy przeciwdziałaniu ze strony OPFORu.

Zajęcia w sobotę i w niedzielę odbyły się na terenie Parku i lasów mnikowskich dzięki uprzejmości wójta gminy Liszki, pana Pawła Misia, za co serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również firmie SECURCOM za udostępnienie łączności.

2016-04-09W dniu 9.04.2016 r. odbyły się kolejne zajęcia kursu wprowadzającego dla strzelców wyborowych. Tym razem zajęcia były poświęcone balistyce.

Dziękujemy Panu Pawłowi Misiowi Wójtowi Gminy Liszki za udostępnienie sali mutimedialnej, dzięki czemu zajęcia mogły się odbyć w komfortowych warunkach.

W dniach 2-3.04 W Liszkach odbyły się pierwsze zajęcia kursu dowódczo-metodycznego, mającego na celu przygotowanie do pełnienia funkcji dowódczych (dowódca sekcji i drużyny) i metodycznych (instruktor i kierownik zajęć).

W ramach pierwszej części kursanci uczyli się pełnienia powyższych funkcji oraz przygotowywania dokumentów szkoleniowych i dowódczych.

W ramach drugiej część, kursanci sprawdzą w praktyce:
1) prowadzenie zajęć jako instruktor na punkcie nauczania,
2) stawianie rozkazów bojowych,
3) dowodzenie drużyną w walce, z zastosowaniem SOPów drużyny.

Dziękujemy Panu Pawłowi Misiowi, Wójtowi Gminy Liszki, za udostępnienie sali mutimedialnej Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego, dzięki czemu zajęcia mogły się odbyć w komfortowych warunkach.

2016-03-13aW dniach 12-13.03.2016 roku odbyło się ostatnie szkolenie III kursu wyszkolenia na poziomie drużyny.

W sobotę w godzinach przedpołudniowych miały miejsce zajęcia zapoznające z wyposażeniem zespołowym. Szkolenie przeprowadzono w ramach planu współpracy z 6 BPD przez instruktorów z 16 batalionu powietrznodesantowego. Szkolonych zapoznano z następującym sprzętem zespołowym: 60 mm moździerz lekki LM 60D, 7,62 mm km UKM-2000P, 5,56 mm kbk wz.96 Beryl, 5,56 mm kbkg wz.96 Beryl-Pallad, 40 mm rg ppanc; RPG-7D, 7,62 mm kbw TRG-22 SAKO, STAR 266, HONKER, R-3501 oraz PRC 4200. W tym miejscu bardzo dziękujemy instruktorom z 6 BPD za profesjonalne przygotowanie i poprowadzenie zajęć oraz za podzielnie się posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

Strona 6 z 13


PATRONAT HONOROWY
NAD KURSEM PODSTAWOWYM 2016/2017