2013-03-16W dniu 16 marca 2013 roku odbył się kolejny trening 1 MłpDOT. Tematyką treningu były podstay nawigacji lądowej (wyznaczanie azymutu na mapie przy pomocy protactora i busoli, wyznaczanie azymutu w terenie przy pomocy busoli, posługiwanie się krokomierzem, planowanie trasy patrolu pieszego) oraz SOPy sekcji lekkiej piechoty w patrolu (szyki, przejścia pomiędzy szykami, znaki patrolowe werbalne i niewerbalne, pokonywanie przeszkody terenowej, nasłuch, pokonywanie linii horyzontu, baza pasywna). Trening miał formę zajęć praktycznych – każdy z uczestników planował trasę patrolu, a następnie prowadził na niej patrol.

2013-01-26W dniu 26 stycznia 2013 roku odbył się nasz pierwszy trening poświęcony procedurom walki w budynku – sekcji oraz drużyny lekkiej piechoty. Przepracowano min. następujące zagadnienia: poruszanie się korytarzem, techniki wejście do pomieszczenia, pokonywanie załomów korytarza, czyszczenie pomieszczeń amfiladowych, wyjście z pomieszczenia, sposoby oznaczania wyczyszczonych pomieszczeń. W treningu wzięło udział 11 osób, w tym również gościnnie strzelcy z JS 2039 ZS Strzelec OSW.

Strona 13 z 13


PATRONAT HONOROWY
NAD KURSEM PODSTAWOWYM 2016/2017