2013-07-06Dzisiejsze ćwiczenie było kontynuacją szkolenia z poprzedniego miesiąca. Scenariusz dotyczył przeciwdywersyjnych działań WOT – założenie PO z zadaniem wykrycia grup specjalnych przeciwnika. Ćwiczenie obejmowało skryte przemieszczenie się w wyznaczony rejon działania, rozpoznanie obiektu celem wyboru optymalnego miejsca na budowę PO, wybór odpowiedniej techniki wykonania PO zapewniającej możliwość prowadzenia obserwacji oraz odpowiednie ukrycie, wykonanie PO, wykonanie szkicu oraz prowadzenie dziennika obserwacji.

2013-06-08Dzisiejsze szkolenie zostało poświęcone tematyce posterunku obserwacyjnego. Szczególny nacisk został położony na zasady wyboru odpowiedniego miejsca, rodzaje posterunków obserwacyjnych, pracę na posterunku obserwacyjnym, techniki prowadzenia obserwacji oraz ewakuacji posterunku. Zasygnalizowane również zostały zagadnienia związane z wykonywaniem szkicu z miejsca oraz podstawowych meldunków. W czasie zajęć zbudowaliśmy dwa typy posterunków – tradycyjny z zadaszeniem oraz metodą SAS. Szczególne podziękowania dla sekcyjnego Gieroya z JS 3053 za nadzór merytoryczny nad zajęciami.

2013-04-21W dniach 20 – 21 kwietnia 2013 r. w Łodzi odbyło się szkolenie „Rajd w działaniach piechoty”, mające formę ćwiczenia zintegrowanego pododdziałów lekkiej piechoty i GSR (z rozbudowanym działaniem sił OPFOR), w którym brali udział również nasi przedstawiciele. Przedmiotem zadania było wykonanie rajdu (napadu) na most. W ćwiczeniu duże znaczenie miała faza rozpoznania i planowania. Kierownikiem ćwiczenia był major Krzysztof Wójcik – pierwszy Polak, który ukończył kurs Ranger.

2013-04-13Głównym zagadnieniem ćwiczonym na dzisiejszym treningu były SOPy drużyny lekkiej piechoty w walce. Oprócz tego trenowaliśmy rozpoznanie budynku, a następnie przeprowadzenie na niego ataku. Powtórzyliśmy również zagadnienie z poprzedniego treningu – nawigację lądową oraz SOPy drużyny lekkiej piechoty w patrolu.

2013-03-16W dniu 16 marca 2013 roku odbył się kolejny trening 1 MłpDOT. Tematyką treningu były podstay nawigacji lądowej (wyznaczanie azymutu na mapie przy pomocy protactora i busoli, wyznaczanie azymutu w terenie przy pomocy busoli, posługiwanie się krokomierzem, planowanie trasy patrolu pieszego) oraz SOPy sekcji lekkiej piechoty w patrolu (szyki, przejścia pomiędzy szykami, znaki patrolowe werbalne i niewerbalne, pokonywanie przeszkody terenowej, nasłuch, pokonywanie linii horyzontu, baza pasywna). Trening miał formę zajęć praktycznych – każdy z uczestników planował trasę patrolu, a następnie prowadził na niej patrol.

2013-01-26W dniu 26 stycznia 2013 roku odbył się nasz pierwszy trening poświęcony procedurom walki w budynku – sekcji oraz drużyny lekkiej piechoty. Przepracowano min. następujące zagadnienia: poruszanie się korytarzem, techniki wejście do pomieszczenia, pokonywanie załomów korytarza, czyszczenie pomieszczeń amfiladowych, wyjście z pomieszczenia, sposoby oznaczania wyczyszczonych pomieszczeń. W treningu wzięło udział 11 osób, w tym również gościnnie strzelcy z JS 2039 ZS Strzelec OSW.

Strona 13 z 13


PATRONAT HONOROWY
NAD KURSEM PODSTAWOWYM 2016/2017