tabelaW dniu 27.12.2016 r. na stronie www.wojsko-polskie.pl pojawiły się ogłoszenia dotyczące otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia (zadania zlecone) i wspierania w 2017 roku. Zadania podzielone zostały na 11 konkursów, przy czym część z nich obejmuje kilka zadań – w sumie przewidziano 48 zadań. MON na realizację przedmiotowych zadań przewidział kwotę 12.534.600 zł.

 

 


PATRONAT HONOROWY
NAD KURSEM PODSTAWOWYM 2016/2017